BIM / Lean krok po kroku

BIM / Lean krok po kroku

Szkolenia i warsztaty BIM / Lean obejmują cały proces inwestycyjny w metodyce zintegrowanej krok po kroku. Nacisk jest położony na spełnienie wszystkich warunków dla uzyskania optymalnego efektu ekonomicznego z zastosowania BIM i Lean w procesie realizacji inwestycji.
Szkolenia odbywają się w siedzibie zamawiającego. Zajęcia są dwudniowe, warunki lokalowe i techniczne do uzgodnienia.
Koszt netto wynosi 1200 PLN / dzień plus ryczałt za dojazd i ewentualny hotel (jeśli lokalizacja jest ponad 50 km od Warszawy lub Łodzi), płatne na konto bim.ag. Faktura zostanie wysłana mailem.